sasiedzi_z_mniejszosci

Sąsiedzi z mniejszości. Pokaz filmów z towarzyszącą mu dyskusją dotyczącą stereotypów, uprzedzeń, a także relacji z sąsiadami z mniejszości.

Przemyśl Lab

JAK TO ZROBILIŚMY:

Krótkie filmy Przemyśl to (https://vimeo.com/207037171, hasło: polskalab_2) i Anonim (https://vimeo.com/207008747, hasło: polskalab_1) mówią o relacjach pomiędzy Polakami a mniejszością ukraińską. Zostały stworzone przez młodzież z Przemyśla – osoby z mniejszości ukraińskiej i Polaka – na podstawie ich doświadczeń i przemyśleń. Filmy skłaniają do rozmowy o stereotypach, uprzedzeniach i ich konsekwencjach dla społeczności. Pokaz filmu i dyskusję po nim można zorganizować zarówno w grupie młodzieży, jak i dorosłych, w tym seniorów. Warto tak poprowadzić rozmowę, żeby budziła empatię i bazowała na analizie doświadczeń i odczuć jej uczestników.

Działanie zostało zrealizowane przez: Jan Dąbkowski

SKŁADNIKI:

Czas: przygotowanie – 1 godz., realizacja – 1–1,5 godz.

Osoby: 1 animator (+ ew. gość), 30 uczestników (albo więcej)

Co będzie potrzebne: komputer, rzutnik, ekran, głośnik

Tagi: #dyskusja #młodzież #dorośli #seniorzy #prawa #równość #dyskusja #stereotypy #uprzedzenia #mniejszości

KROK PO KROKU:

WARIANTY:

WARIANT 1

Jeśli to możliwe, zaproś osobę z mniejszości ukraińskiej w Polsce lub z Ukrainy, mieszkającą w Polsce (najlepiej, żeby mówiła po polsku – wtedy rozmowa odbędzie się sprawniej). Może to być również osoba z innej mniejszości, reprezentowanej w danej społeczności i spotykającej się z nierównym traktowaniem, np. na ulicy, w szkole czy pracy. Historie z filmów mogą pomóc w rozpoczęciu rozmowy o „innych” (a także „swoich”) w waszej społeczności.

WARIANT 2 (można włączyć do scenariusza albo zostawić jako wersję dodatkową):

Pokaż 3-minutowy film Moja Ukrainka (https://vimeo.com/74673418) o opowieściach Polaków na forach internetowych o pomocach domowych z Ukrainy. Następnie zapytaj:

  • czy ktoś z obecnych ma doświadczenie szukania pomocy domowej z Ukrainy i korzystania z jej pracy?
  • na ile obraz pomocy domowych ukazany w filmie jest lub wydaje się zgodny z rzeczywistością?
  • z czego mogą wynikać takie głosy osób korzystających z pomocy?

Warto podkreślić, że migracja ekonomiczna ze Wschodu (m.in. z Ukrainy, Białorusi) jest lustrzanym odbiciem migracji ekonomicznej Polaków na Zachód: do Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch itd. Tak jak Polacy i Polki w tych krajach, tak w Polsce m.in. Ukraińcy i Ukrainki kojarzą się z tanią siłą roboczą, zatrudnianą na czarno, wykonującą najprostsze i najmniej interesujące prace. Często są to prace poniżej wykształcenia i umiejętności, za pieniądze, które dla miejscowych rzadko są interesujące. Barierą w otrzymaniu lepszej pracy może być brak dobrej znajomości języka.

WARIANT 3

Dobrym pomysłem jest pokazanie filmu, przeczytanie fragmentu książki czy przywołanie materiału medialnego o osobach z Polski pracujących za granicą. Jak czują się traktowane i jak są określane przez osoby rdzennie tam mieszkające?

INFORMACJE:

INFORMACJA 1

Stereotypy i uprzedzenia

Stereotypy to uproszczenia i uogólnienia dotyczące zjawisk i ludzi, tworzone na podstawie przekazów kulturowych i własnych doświadczeń, często niesprawdzone, niepełne czy fałszywe. Gdy do stereotypów dołączają emocje i nastawienie, stają się one uprzedzeniami. Kształtują się w trakcie wychowania i edukacji, przez brak kontaktów albo mały kontakt z daną grupą czy presję otoczenia. Dodatkowo może je wzmacniać atmosfera społeczna, polityczna czy medialna, nasilająca antypatie, pogardę czy wrogość do poszczególnych osób lub całych grup.

Przeciwstawić się uprzedzeniom można w większości przypadków dzięki wiedzy opartej na faktach, poznaniu osób, których dotyczą przesądy, i umiejętnościom komunikacyjnym. Spory są potrzebne, ale powinny się odbywać z zachowaniem szacunku dla oponentów i ich wartości – to są wzory demokratyczne.

INFORMACJA 2

Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce, migracja

Mniejszości narodowe są to społeczności, które mają swój kraj, ale mieszkają w Polsce od co najmniej stu lat. Są to mniejszości: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska i żydowska. Mniejszości etniczne (niemające obecnie swoich krajów) to: karaimska, łemkowska, romska i tatarska. Osoby wchodzące w skład mniejszości narodowych i etnicznych stanowią kilka procent mieszkańców Polski. Osoby te objęte są specjalną ochroną przed dyskryminacją etniczną i rasową.

Ukraińska mniejszość narodowa

Szacuje się, że w Polsce żyje mniejszość ukraińska licząca ponad 48 tys. osób. Ocenia się, że te osoby zachowują odrębność kulturową, są odmiennego obrządku lub wyznania (głównie Kościoła Katolickiego Obrządku Bizantyjsko-Ukraińskiego i Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego) i porozumiewają się między sobą po ukraińsku, ale są dobrze zintegrowane z polskim społeczeństwem i bardziej utożsamiają się z Polską niż z Ukrainą.

Osoby migrujące z Ukrainy

Inną grupą pochodzącą z Ukrainy są osoby przyjeżdżające stamtąd do pracy i na studia. Ukraińcy i Ukrainki są największą grupą cudzoziemców pracujących w Polsce – szacunki mówią o kilkuset tysiącach do miliona osób. Około 45 tys. osób pracuje na stałe, inni sezonowo, często na czarno. 70 proc. osób pracuje fizycznie, zwykle na budowach, przy remontach, w rolnictwie i sadownictwie oraz przy sprzątaniu i opiece nad osobami starszymi (bardzo podobnie jak Polacy na Zachodzie). Choć prawie 50 proc. Ukraińców i Ukrainek pracujących w Polsce ma wyższe wykształcenie, tylko około 5 proc. jest zatrudnionych na stanowiskach eksperckich. Co trzecia osoba czuje, że wykonuje zadania poniżej swoich kwalifikacji. Osoby z Ukrainy mają opinię pracujących rzetelnie, choć zwykle muszą pracować powyżej wymiaru czasu pracy i zarabiają mniej niż Polacy na tych stanowiskach. Ponad 30 tys. osób z Ukrainy studiuje na polskich uczelniach, co stanowi ponad połowę zagranicznych studentów w Polsce. Wśród osób ubiegających się o polskie obywatelstwo największą grupę stanowią Ukraińcy.

Mowa nienawiści wobec Ukraińców

Według badań Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego z 2016 r. ponad 70 proc. Polaków w wieku 16–18 lat było świadkami internetowej mowy nienawiści wobec Ukraińców. Prawie 80 proc. takich wypowiedzi dotyczyło zaszłości historycznych (przypisywanych win wobec Polaków), ponad 12 proc. ich domniemanej skłonności do przestępczości.

Akcja „Wisła”

Warto wiedzieć, że mniejszość ukraińska ma historyczne doświadczenie przesiedlenia z 1947 r. w ramach akcji „Wisła”. Ponad 140 tys. Ukraińców, a także Łemków, Bojków, Dolinian i rodzin mieszanych, głównie z terenów Bieszczad i Beskidu Niskiego, zostało wypędzonych na Warmię i Mazury, Pomorze, ziemie lubuskie i Dolny Śląsk. Ludność ukraińska zmuszana była do opuszczania swoich domów w ciągu 2–3 godz. W efekcie akcji całkowicie przestało istnieć kilkadziesiąt miejscowości, zniszczono dziedzictwo kulturowe tych ludzi i regionów.

W 1990 r. Senat Rzeczpospolitej potępił tę czystkę etniczną jako sprzeczną z podstawowymi prawami człowieka.

W 1995 r. prokuratura RP stwierdziła popełnienie w czasie akcji „Wisła” zbrodni przeciwko ludzkości.

W 1997 r. prezydenci Aleksander Kwaśniewski i Leonid Kuczma napisali: „Uznajemy, że żaden cel nie może stanowić usprawiedliwienia dla zbrodni, przemocy i zastosowania odpowiedzialności zbiorowej”.

W 1998 r. prezydent Kwaśniewski powiedział: „Współczesne społeczeństwa nie mogą szukać w historii uzasadnienia dla nienawiści i odwetu, dla nowych porachunków. Powinny szukać w niej przestrogi i nauki na przyszłość. Tylko naród wolny, suwerenny, naród dojrzały może zmierzyć się ze swoją historią, widzieć ją bez uników i wątpliwych usprawiedliwień. Nienawiść to zły doradca”.
W 2007 r. prezydenci Lech Kaczyński i Wiktor Juszczenko napisali: „Chylimy głowy przed wszystkimi ofiarami. Potwierdzamy jednocześnie wolę kontynuacji procesu pojednania, odkrycia prawdy historycznej o minionych wydarzeniach i upamiętnienia ofiar bratobójczych konfliktów”.

Do dziś wielu polskich Ukraińców spotyka się z wrogością, poniżaniem i dyskryminacją. Są atakowani słownie, fizycznie, politycznie i medialnie – wysyła się ich do domu (choć ich domem jest Polska), atakuje ceremonie religijne (w kraju, gdzie religia i inne wyznanie chrześcijańskie zajmuje ważne miejsce), niszczy miejsca pamięci – co nie spotyka się z odpowiednią reakcją władz państwowych i kościelnych.

Informacje o różnych rodzajach migracji (i procesach im towarzyszących), statusie uchodźcy i innych formach ochrony międzynarodowej znajdziesz: http://uchodzcy.info/infos/pojecia-i-definicje/

INFORMACJA 3

Materiały przydatne do rozmowy o reagowaniu

Do rozmowy o potrzebie i sposobach reagowania na przemoc werbalną i fizyczną możecie przeanalizować następujące materiały: