• 13 maja 2018

  We support minorities

  We support minorities. Workshop for young people using films about an unfair relationship between majority and minority. It analyses the causes and effects of stereotypes and prejudices, and helps to prepare the reaction.Przemyśl Lab HOW WE DID IT: Short films "Think about it" ("Przemyśl to") (https://vimeo.com/207037171, hasło: polskalab_2) and "Anonymous" (“Anonim”) (https://vimeo.com/207008747, hasło: polskalab_1) treat [...]

  Czytaj więcej
 • 15 października 2017

  Wspieramy mniejszości

  Wspieramy mniejszości. Warsztat dla młodzieży z użyciem filmów o niesprawiedliwej relacji między większością a mniejszością. Analizuje przyczyny i skutki stereotypów i uprzedzeń, a także pomaga przygotować reakcję.Przemyśl Lab JAK TO ZROBILIŚMY: Krótkie filmy Przemyśl to (https://vimeo.com/207037171, hasło: polskalab_2) i Anonim (https://vimeo.com/207008747, hasło: polskalab_1) mówią o relacjach pomiędzy Polakami a mniejszością ukraińską. Zostały stworzone przez młodzież [...]

  Czytaj więcej
 • 13 maja 2018

  Minority neighbours

  Minority neighbours. Film screenings with complimentary discussion about stereotypes, prejudices and relationships with minorities.Przemyśl Lab HOW WE DID IT: Short films "Think about it" ("Przemyśl to") (https://vimeo.com/207037171, hasło: polskalab_2) and "Anonymous" (“Anonim”) (https://vimeo.com/207008747, hasło: polskalab_1) treat about relations between Poles and the Ukrainian minority. The films were created by young people from Przemysl – both people [...]

  Czytaj więcej