info_kogo_szukamy

KOGO SZUKAMY?

Do udziału w projekcie zaprosimy dwie instytucje lub organizacje z dwóch różnych miast średniej wielkości, które:

 • zajmują się działaniami lokalnymi i społecznymi w swoich miastach
 • bliska jest im tematyka miejska, działania na rzecz zmiany swojego otoczenia i funkcjonowania miasta
 • wykorzystują w swoich działaniach nowe media i nowe technologie lub chcę nauczyć się, jak to robić
 • współpracują lub chcą współpracować z młodzieżą, aktywizują gimnazjalistów i licealistów, wspierają ich inicjatywy i pomysły
 • zaobserwowały problem/ zagadnienie/ temat w swoim mieście, który wymaga uwagi/ zmiany/ zaangażowania

ILE TRWA POLSKA LAB

Projekt trwa od listopada 2016 do września 2017.

Składa się z:

 • pogłębienia diagnozy społecznej i wypracowania metod działania
 • przygotowania merytorycznego i organizacyjnego we współpracy z wybranymi w ramach otwartego naboru organizacjami lub instytucjami
 • tygodniowych laboratoriów dla młodzieży w dwóch miastach, których celem jest wypracowanie rozwiązań/ narzędzi/ produktów mających usprawnić funkcjonowanie mieszkańców, zwiększyć ich wpływ na miasto, odpowiedzieć na aktualny problem lub wyzwanie, przed jakim stoi
 • wprowadzenia tych rozwiązań/ narzędzi/ produktów na trwale do działań organizacji lub instytucji

NAD CZYM CHCEMY PRACOWAĆ?

 • problemy i obszary zmian w miastach – ich funkcjonowaniu, wyglądzie, działania, które mają usprawnić życie mieszkańców, uczynić je bardziej interesującym, które mają rozwijać życie społeczno-kulturalne w tych miastach, historia mojego miasta i jej wpływ na przyszłość
 • aktywizowanie młodzieży (w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym) w proces zmiany w swoim mieście i wykorzystanie naturalnych dla nich narzędzi: nowych mediów i technologii

NA CZYM BĘDZIE POLEGAŁ PROJEKT?

KROK 1

OTWARTY NABÓR
(miasto 1 jesień 2016/ miasto 2 wiosna 2017)

KROK 2

PARTNERSTWA I PRZYGOTOWANIE
(miasto 1 zima 2016/17, miasto 2 wiosna 2017)

KROK 3

LABORATORIUM
(miasto 1 zima 2017, miasto 2 lato 2017)

KROK 4

TRWAŁOŚĆ ROZWIĄZAŃ
(miasto 1 - wiosna 2017, miasto 2 - lato 2017)

Organizacje i instytucje, chcące wziąć udział w programie, muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy.Termin zgłoszeń pierwszego otwartego naboru upływa 31 października.

W wyniku pierwszego otwartego naboru wyłonimy pierwszą organizację/ instytucję i pierwsze miasto.

Drugi otwarty nabór trwa do 18.04, gdzie wyłonimy drugą organizację/ instytucję i drugie miasto.

Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego warto przeprowadzić diagnozę i odpowiedzieć sobie na pytania: jaki problem ma moje miasto? Jaki jest obszar zmiany?

Dwa miasta, w których organizacja/ instytucja we współpracy z lokalnym partnerem (np. lokalne instytucje lub organizacje pracujące z młodzieżą, miejscy aktywiści lub specjaliści w dziedzinie nowych mediów i/lub technologii) i Towarzystwem „ę” pogłębi diagnozę problemu i będzie przygotowywać tygodniowe laboratorium dla młodzieży. Podczas laboratorium młodzież będzie pracować przy użyciu nowych mediów i technologii nad rozwiązaniem problemu lub nad zmianą.


Co dostaje organizacja/instytucja?

- wsparcie merytoryczne i organizacyjne od Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”

- wsparcie lokalnych partnerów

- wsparcie eksperta w zakresie nowych mediów i technologii

Tygodniowe Laboratorium Medialno-obywatelskie (zimą w jednym mieście, latem w drugim), którego celem jest stworzenie innowacyjnych narzędzi/ rozwiązań/ produktów, które mają wpłynąć na problem lub ułatwić zmianę w mieście.


Co dostaje organizacja/instytucja?

- narzędzie/ rozwiązanie/ produkt, który pomoże w działaniach organizacji lub instytucji i który wpłynie na życie miasta

- metody pracy nad zmianą w mieście, aktywizując młodzież i wykorzystując nowe media i technologie

- finansowanie niektórych elementów laboratorium przez Towarzystwo „ę” (m.in. wynagrodzenie prowadzących i ekspertów, wynagrodzenie dla koordynatora lokalnego, materiały warsztatowe, catering podczas warsztatów - szczegóły w porozumieniu (link))

Utrwalenie wypracowanych narzędzi/ rozwiązań/ produktów i korzystanie z nich w regularnej pracy organizacji lub instytucji. Wsparciem będą tu eksperci, którzy pomogą w tym procesie.


Co dostaje organizacja/ instytucja?

- wsparcie ekspertów w zbudowaniu rozwiązania/ produktu/ narzędzia, który będzie można regularnie wykorzystywać w pracy organizacji lub instytucji

- wypracowane lokalne partnerstwa

Regulamin programu Polska Lab.