OBSZAR ZMIANY

Jesteśmy w Przemyślu.

Wyobraźcie sobie malownicze miasto położone w niewielkiej odległości od granicy polsko-ukraińskiej, z piękną zabytkową zabudową, kościołami i cerkwiami. To właśnie Przemyśl, dawne miasto wojewódzkie, teraz leżące w województwie podkarpackim, w którym wśród sześćdziesięciotysięcznej liczby mieszkańców około dwa tysiące stanowi mniejszość ukraińska.

I to właśnie działaniami mającymi na celu wspierania integracji Ukraińców i Polaków oraz aktywnościami wokół tematu wspólnej historii, kultury i tożsamości będziemy zajmować się w ramach programu Polska Lab. Ważnym aspektem jest też nasilenie się nastrojów ksenofobicznych w regionie i zwiększenie liczby aktów agresji.

Realizując program Polska Lab, będziemy stawiać sobie zatem kilka celów:
  • integrację i wspólne działania młodzieży ukraińskiej i polskiej,
  • budowanie wspólnej tożsamości (miejskiej, lokalnej),
  • przeciwdziałanie (lub chociaż odpowiedź) na mowę nienawiści, agresję i nacjonalizm.

Wszystko z wykorzystaniem nowych mediów i technologii w ramach Laboratorium medialno-obywatelskiego, które w Przemyślu odbędzie się pod koniec stycznia.

Program Polska Lab w Przemyślu realizujemy wspólnie ze Związkiem Ukraińców w Polsce (Oddział w Przemyślu).

PARTNERSTWO LOKALNE

Związek Ukraińców w Polsce to organizacja ogólnopolska, ma 10 oddziałów regionalnych, w tym Oddział w Przemyślu (OP). Odział w Przemyślu jest jedną z najaktywniejszych jednostek w strukturach ZUwP. Liczba członków w Przemyślu to ponad 400 osób i kilkadziesiąt wolontariuszy, w tym uczniowie ze szkoły ukraińskiej. Członkowie OP to ludzie z trzech pokoleń i z różnym wykształceniem.

Każdy oddział ZUwP prowadzi działalność autonomiczne. Oddział Przemyski (OP) realizuje szereg wydarzeń kulturalnych promujących kulturę ukraińską (koncerty, spotkania z animatorami kultury, spektakle) i edukacyjnych (konferencje, odczyty i wykłady, wystawy). Angażuje się w polsko-ukraińską wymianę młodzieży, współpracę szkół. Wspiera akcje ratowania opuszczonych cmentarzy tradycji wschodniej. Organizuje festiwal piosenki szkolnej. Prowadził m.in. cykliczne spotkania młodzieży ukraińskiej.

Igor Horków

– koordynator lokalny programu Polska Lab

Jako student brał udział cyklu szkoleń dotyczących wsparcia młodzieżowych liderów mniejszości ukraińskiej w Polsce, mniejszości polskiej na Ukrainie i Krymskich Tatarów. Ukończył filologię ukraińską na Uniwersytecie Warszawskim. Dwa lata pracował w Katedrze Ukrainistyki UW na stanowisku wykładowcy. Od 2006 r. angażuje się w działania Związku Ukraińców w Polsce, na początku w Warszawie. Od 2010 r. wspiera działania ZUwP w Przemyślu. Jest związany z Płastem – ukraińską organizacją skautową w Polsce, był współorganizatorem i instruktorem na kilku szkoleniach Płastu oraz kilkunastu obozach letnich dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat. Współorganizował obóz „Wyrij” polegający na ratowaniu zabytkowych cmentarzy ukraińskich w Polsce południowo-wschodniej. W Przemyślu prowadzi cykliczne spotkania z ukraińską młodzieżą szkolną. Interesuje się historią, literaturą, kulturą szczególnie ukraińską.

LABORATRIUM MEDIALNO-OBYWATELSKIE W PRZEMYŚLU

Laboratorium w Przemyślu odbędzie się w dniach 23.01 -27.01.2016 w pięknych salach Domu Ukraińskiego.

Tematem, którym będzie zajmować się młodzież to tożsamość:

  • tożsamość związana z Przemyślem, wielokulturowym miastem, w którym przed wojną mieszkali wspólnie Żydzi, Ukraińcy i Polacy, a teraz mniejszość ukraińska jest silnie reprezentowana w społeczności
  • tożsamość związana z przemyską codziennością, ulubionymi miejscami i uczuciami, jakie to miasto wzbudza wśród mieszkańców

Wypracujemy tematy, które później staną się podstawą audiowizualnych form stworzonych przez młodych uczestników. Będziemy pracować w trzech grupach:

  • filmu dokumentalnego
  • filmu animowanego

Warsztaty poprowadzą:

Ania Dąbrowska – część związana z tożsamością i prawami człowieka, prezeska Stowarzyszenia Homo Faber, Latająca Animatorka Kultury sieci Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”, trenerka, zajmuje się projektami wspierającymi integrację młodych migrantów, prowadzi szkolenia z praw człowieka, antydyskryminacji, wrażliwości kulturowej, współpracuje ze Związkiem Ukraińców w Polsce od jakiegoś już czasu.

Marta Stróżycka – warsztaty z animacji poklatkowej, absolwentka PWSFTviT, autorka (reżyseria, animacja, produkcja) animowanych etiud filmowych, prezentowanych m.in. na festiwalu Nowe Horyzonty i Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym oraz na festiwalach zagranicznych. Zrealizowała m.in.: „Ptaki” (2010), „Dzieci lubią misie, misie lubią dzieci” (2006) oraz odcinki serialu „Pamiętnik Florki”.

Obejrzyjcie jeden z jej filmów wyprodukowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”.

Bartek Żmuda – reżyser filmów fabularnych, dokumentalnych oraz teledysków. Absolwent Wydziału Reżyserii Filmowej w PWSFTviT w Łodzi. Realizator teledysków brytyjskich grup muzycznych. Film krótkometrażowy jego autorstwa zatytułowany „Barbakan” był wielokrotnie nagradzany na międzynarodowych festiwalach. Reżyser i sceanrzysta filmu „Sandland”.

Joanna Grabarczyk – działaczka akcji HejtStop, realizowanej przez Stowarzyszenie Projekt: Polska, politolog, wieloletni członek Stowarzyszenia Projekt: Polska, na co dzień pracuje w biurze Projektu: Polska i zajmuje się koordynacją ogólnopolskich projektów.

Efekty pracy będziemy chcieli zaprezentować mieszkańcom Przemyśla. Mamy nadzieję, że stworzone filmy staną się portretem współczesnego Przemyśla.

NARZĘDZIA MEDIALNE I TRWAŁOŚĆ ROZWIĄZAŃ