14 listopada 2016

Polska Lab w Przemyślu

Zimowa edycja programu Polska Lab będzie odbywać się w Przemyślu w województwie podkarpackim. Naszym lokalnym partnerem będzie Związek Ukraińców w Polsce (Oddział w Przemyślu). Piękne i malownicze miasto zamieszkuje około dwutysięczna mniejszość ukraińska.

To właśnie działania mające na celu wspierania integracji Ukraińców i Polaków oraz aktywności wokół tematu wspólnej historii, kultury i tożsamości, którymi zajmuje się związek, wydały nam się szczególnie ważne. Oddział Przemyski związku realizuje szereg wydarzeń kulturalnych promujących kulturę ukraińską (koncerty, spotkania z animatorami kultury, spektakle), edukacyjnych (konferencje, odczyty i wykłady, wystawy). Angażuje się w polsko-ukraińską wymianę młodzieży, współpracę szkół. Wspiera akcje ratowania opuszczonych cmentarzy tradycji wschodniej. Organizuje festiwal piosenki szkolnej. Prowadził m.in. cykliczne spotkania młodzieży ukraińskiej.

Drugim ważnym aspektem, który zadecydował o wyborze Przemyśla, jest nasilenie w ciągu ostatnich lat nastrojów ksenofobicznych w regionie, a także nasilenie się aktów agresji. Realizując program Polska Lab będziemy stawiać sobie zatem kilka celów: integrację i wspólne działania młodzieży ukraińskiej i polskiej, budowanie wspólnej tożsamości (miejskiej, lokalnej) a także przeciwdziałanie (lub chociaż odpowiedź) na mowę nienawiści. W końcu Przemyśl to wspólny dom Polaków i Ukraińców.

Lokalnym koordynatorem projektu będzie Igor Harków, który od 2006 r. angażuje się w działania Związku Ukraińców w Polsce. W Przemyślu prowadzi cykliczne spotkania z ukraińską młodzieżą szkolną. Interesuję się historią, literaturą i kulturą szczególnie ukraińską.