21 czerwca 2017

Pierwsze spotkanie Polski Lab z młodymi jarocinianami za nami

Polska Lab w Jarocinie rozpoczęła się od warsztatów diagnostycznych. Najpierw spotkaliśmy się z dorosłymi związanymi z Fundacją Ogród Marzeń – partnerem lokalnym projektu. Kolejny dzień należał do młodych ludzi z Jarocina.

Dlaczego organizujemy w ramach projektu warsztaty diagnostyczne? Żeby się poznać i zrozumieć swoje potrzeby. Żeby projekt odpowiadał na realne wymagania, odzwierciedlał pomysły i pomagał je realizować. W Polsce Lab głos i płaszczyznę do wymyślania/projektowania oddajemy młodym ludziom. To oni mają nam opowiedzieć o swoim mieście, pokazać swój punkt widzenia lokalnym aktywistom, którzy organizują dla nich projekty w mieście.

Warsztaty diagnostyczne z dorosłymi pokazały, z jakimi tematami mierzy się Jarocin, co jest w tej chwili ważne dla jego mieszkańców, jak kształtuje się relacja dorośli i młodzi w Jarocinie i jakie partnerstwa są możliwe, żeby działać na rzecz miasta i młodych ludzi.

Z młodzieżą szukaliśmy z kolei odpowiedzi na pytania: jak lubią spędzać wolny czas? co lubią robić w Jarocinie? Jak wyglądałby Jarocin z ich marzeń? Bawiliśmy się też w fotoreporterów i szukaliśmy tematów do lokalnej gazety. To zadanie zdeterminowało miejsce, w którym odbywały się warsztaty – siedziba lokalnej prasy i mediów („Gazeta Jarocińska”), które są fundatorami „Ogrodu Marzeń”. Zastanawialiśmy się też, czy temat zawsze musi oznaczać problem.

Młodzi wyłonili kilkanaście tematów, które były dla nich interesujące i ważne. Wiązały się z przestrzenią publiczną, monotonią i szarością życia w Jarocinie, animowaniem przestrzeni wspólnej, wspólnym kreowaniem rozwiązań dla miasta czy podnoszeniem świadomości ekologicznej. Najważniejszym tematem jednak, tym który zintegrował najwięcej osób, było stworzenie miejsca spotkań dla młodych ludzi, który byłby alternatywą do lokalnej restauracji fast food popularnej sieci.

Młodym brakuje miejsca, w którym dobrze by się czuli, chcieli spędzać ze sobą czas, ale też mieli wpływ na to, jak miałoby wyglądać. Chcą wspólnie stworzyć projekt tego miejsca.

Ten temat stanie się „zadaniem do rozwiązania” podczas lipcowego laboratorium. Wspólnie z Fundacją Ogród Marzeń, Beatą Frąckowiak-Piotrowicz – koordynatorką projektu w Jarocinie, młodzieżą w ciągu pięciu warsztatowych dni będziemy starali się to „trzecie miejsce” zaprojektować. Wykorzystamy do tego nowe media i technologie i ekspertów w tych dziedzinach. W Wielkopolsce zapowiadają się twórcze wakacje. Szukajcie nas od 18-22.07 w Jarocinie.