31 października 2017

Polska Lab – utrwalamy rozwiązania

Wrzesień i październik to w Polsce Lab czas testowania wypracowanych w ramach projektu rozwiązań, odkrywania co się sprawdza, jak działa i do czego prowadzi oraz wymyślania nowych akcji.

W Jarocinie Agnieszka Chlebowska kontynuowała pracę z Fundacją Ogród Marzeń i młodzieżą, która wzięła udział w lipcowym laboratorium. Efektem wspólnej pracy była akcja, która wieńczyła kampanię „Jarocin, to mnie jara”. Tym razem działania przeniesione zostały do „realu”. Na jarocińskim rynku 22 września młodzież zaprezentowała swoje pomysły na zmiany w mieście i swoje miejsce. Zaprosili do prezentacji swoich muzycznych, sportowych talentów innych młodych ludzi. Wciągnęli mieszkańców w sieć i zaprosili do dyskusji na temat Jarocina, różnych miejsc w mieście, wspomnień i zabawy.

 

W Przemyślu z kolei Ihor Horkiv – lokalny koordynator projektu przeprowadził w jednej z polskich szkół ponadpodstawowych w Przemyślu warsztat na temat mniejszości, stereotypów, współpracy. Podstawą były oczywiście filmy, które zrealizowała młodzież w ramach laboratorium oraz scenariusz „Wspieramy mniejszości” przygotowany przez Janka Dąbkowskiego – dziennikarza i edukatora zajmującego się prawami obywatelskimi i prawami człowieka. Warsztat w ocenie prowadzącego był ważny i potrzebny, a młodzież była otwarta na historie ich rówieśników z mniejszości ukraińskiej w Przemyślu.